เอกสาร Download

- New..แบบจัดเก็บข้อมูลแผนดำเนินงานกิจกรรม /โครงการเเละความต้องการพันธุ์พืช

 

 

 

 

นางดวงฤดี ดำแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการเตรียมงานเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 10 จังหวัดอุดรธานี(อ่านข่าว คลิก)

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่านข่าว คลิก)

นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปี 2561/2562

นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายการผลิตขยายพันธุ์พืช หลักสูตร“การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง”

นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และคนงานจ้างเหมาของศูนย์ฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ เเละสวดมนต์ไหว้พระ

ศูนย์ฯร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ สินค้าชนิดใหมตามศักยภาพพื้นที่กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชอื่นไปเป็น ไม้ผลที่มีศักยภาพ

นายวิกลม ไชยเวช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืชสมุนไพร)

นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ร่วมงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126  และวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมติดตามเเละมอบนโยบายเเนวทางการปฏิบัติ ให้เเก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายอดุลย์ สิมมาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายสำลี พลขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าร่วมเปิดงานวันดินโลก Word Soil Day จ.อุดรธานี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ต.ตาดทองอ.ศรีธาตุจ.อุดรธานี

นายสำลี  พลขันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  10  จังหวัดอุดรธานี  นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

 

 

- New ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประกาศจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการดำเนินงานเเปลงพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 72 จำนวน 5 ไร่

- ประกาศ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี จะจำหน่ายผลผลิตผลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ของปีงบประมาณ 2561 จากเเปลงเรียนรู้พันธุ์อ้อยสะอาด จำนวน 5 ไร่ ในวันที่ 5 เมษายน 2562

- ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 53 รายการ ในวันที่ 19 มี.ค. 62

- ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 53 รายการ

- ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ประกาศจำหน่ายผลผลิต พลพลอยได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการดำเนินงานเเปลงพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 9 เเละพันธุ์พิรุณ 1 จำนวน 5 ไร่