นายสำลี พลขันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร"
 

ประกาศร่าง TOR

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย

(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รวม ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม (แก้ไขล่าสุด ๕ /๐๕/๖๐)
ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 
การเผยแพร่ราคากลาง
 
 
 
   
 
ประกาศ e-bidding

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี) โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกอบด้วย การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๔ ราย และการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ รายการ เอกสารประกวดราคา /เอกสารประกาศประกวดราคา/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง) ๑๔/๘/๖๑

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับผลิตต้นพันธุ์อ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 
 
ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกรเกษตรจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๖ รายการ รายละเอียดประกาศ / รายละเอียดแนบ

 
   

 

 

 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี ที่อยู่ 165 หมู่ 4 ตำบล เมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042-219 758 E-mail : aopdt03@doae.go.th ,aopdt03@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสุมลฑ
า คำโฮง